Dyfodol Addysg Gymraeg | rjc7

Wythnos diwethaf fe ddaeth neges hynod o bwysig am addysg Gymraeg gan ein Gweinidog newydd, Eluned Morgan,

“Y ffaith yw na fyddwn ni’n eu helpu nhw gyda chodi ysgolion newydd os nac ’yn nhw yn ein helpu ni i gyrraedd ein targedi ni [o filiwn o siaradwyr Cymraeg],” meddai Eluned Morgan.”

Mae Eluned Morgan yn cyfeirio at Awdurdodau Lleol wrth ddefnyddio ‘nhw’. Yn syml heb sicrhau bod cynlluniau adeiladu neu ddatblygu capasiti ysgolion yn cynnwys ysgolion addysg Gymraeg, ni fydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r cynlluniau ac yn fwy grymus, ni fydd Llywodraeth Cymru yn ariannu prosiectau. Mewn…

Continue reading at:

http://ift.tt/2DgIhQs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s